E-handel och Smart Logistics

Vi fick i uppdrag att göra två stycken reklamfilmer till Åland Post. Dels ville de använda filmerna för generell marknadsföring på sin hemsida och Facebook men syftet med filmerna var också att visa upp Åland Posts lokaler och deras potential för nya internationella kunder, innan kunderna själva besökte Åland Posts lokaler.

Producerat av: LUVIDFILM
Regi: Lucas Åsbacka
Foto: David Lundberg

  • Åland Post

    E-handel & Smart Logistics

  • Beställning

    Reklamfilm och företagsfilm samt 3 packmaskinsfilmer

  • Visningstillfällen

    FaceBook, Youtube och Vimeo samt Sales Videos och PowerPoints

PRESS PLAY TO POST
PRESS PLAY TO DELIVER