Rent dricksvatten till alla

Ålands Vatten hörde av sig till oss och ville ha en film som skulle fungera som ett best practise exempel och hur de använt sig av olika metoder för att komma fram till hur deras framtid ska se ut. Vi anser att framtiden är ljus, även längst nere på botten för då kan man bara fokusera uppåt!

Producerat av: LUVIDFILM

  • Ålands Vatten: Clean Drinking Water For Everyone

    Företagsfilm

  • Beställning

    ``Best practice case - film`` som kan användas som en grund för en fortsatt diskussion inom ämnet.

  • Visning

    Webbsida, event

PRESS PLAY TO SEE THE VISION