Inred AB

En företagsfilm till INRED AB som specialiserar sig på snickerier. Timelapsen är INRED’s egen och vi på LUVIDFILM gjorde en början och ett slut av filmen. Sedan klippte vi ihop det och lade på en juste musik.

Producerat av: LUVIDFILM
Regi: Lucas Åsbacka
Foto: David Lundberg

  • Think Tank

    INRED AB

  • Beställning

    Färdigställa deras vision om hur Think Tank på PAF gick till.

  • Leverans

    en 2 minuters företagsfilm

PRESS PLAY TO THINK